בית ראשון לקהילת השמש אבן יהודה

כפיר לא חיכה לקהילת השמש להגיע לאבן יהודה. נחוש בדעתו לקדם מעבר לאנרגיה מתחדשת בגג ביתו הוא פנה אלינו להגיע לישוב. 

והנה בית ראשון של קהילת השמש באבן יהודה מותקן בחג האור.

גם כאן נבנה יחד תושבים קהילה סולארית. 

חג שמח. 

זה הזמן להיצטרף אליו.