מה אומרים על תהליך הליווי של קהילת השמש?

חשוב ללמוד ממה שאומרים תושבים שהתקינו איתנו יחד מערכת סולארית על הגג – על כל תהליך הליווי של קהילת השמש משלב ההתלבטות ועד ההתקנה בפועל.  
קרן ועידו מהוד השרון שמחים לשתף את ההתנסות שלהם.