בלומברג – ריווחיות מערכות סולאריות בגגות פרטיים היא מגמה עולמית

מחקר חדש של בלומברג מציג את הרווחיות והפוטנציאל של מערכות ביתיות לייצור חשמל.
 
על פי מחקר בלומברג – מגמה זו תגבר ותסחוף את העולם. הבשורה לבעלי גגות היא שהרווח מגיע כבר היום עד 18% בשנה, והחזר תוך חמש שנים.
 
תעשית ייצור חשמל ביתי היא תחום רווחי שצובר תאוצה וצומח בכל העולם
 
מספר מגמות חברו והבשילו את פוטנציאל הרווח הגלום לכל בעל גג שיקים מערכת סולארית.
ירידת מחירי הקמת מערכות סולאריות ותעריפי ייצור חשמל ביתי סבירים גורפים כבר היום במקומות שונים בעולם הכנסה שנתית של 18% והחזר השקעה של חמש שנים.
הפוטנציאל של שוק המערכות הסולאריות הביתיות 2050 מוערך מעל 2000 גיגוואט.
 
אנחנו בקהילת השמש נענים לאתגר לייצר מסה ראשונית של יצרני חשמל שיסחפו אחריהם את הקהילות המקומיות להתארגן.
אנחנו מאמינים שהמדינות הממשלתית והמוניציפלית תושפע מרצון ועשייה של תושבים.
אנחנו פועלים.
מחברים תושבים לפתרונות כלכליים.
לא מחכים לאף אחד!