News

קהילת השמש הוד השרון ופרדס חנה

אז למה שלא נפעל יחד עם רשויות מקומיות? השבוע קיימנו שני מיפגשים ישוביים בשיתוף עם ועדות איכות הסביבה של הוד השרון ושל פרדס חנה.  עשרות תושבים הגיעו לשמוע למה כדאי להם להתקין מערכת סולארית על גג ביתם.  תודה לרן יקיר מהוד השרון ואביעד סיני מפרדס חנה – ראשי הועדה לאיכות הסביבה שעזרו לנו להרים את ימי העיון. תודה לפעיל הסביבה ניר גורדון שהשתתף בפאנלים הפעם כבעל גג סולארי. תודה לאמיר כוכבי, ראש העיר של הוד השרון שהשתתף ובירך את פעילותינו.      . 

בית ראשון לקהילת השמש

עברנו תהליך מהיר של אישורים מחברת חשמל – והנה הגיע היום. בית ראשון של קהילת השמש.  בית ראשון שליווינו והותקנה בו היום מערכת סולארית על הגג!  על גג בית זה שאתם רואים בתמונות – הותקנה מערכת סולארית גדולה יחסית של 20 קילו-ואט.  התמונות אומרות הרבה – התהליך היה חלק ובעל הבית מדווח כי הוא מאוד מרוצה מצוות ההתקנה ומהתהליך כולו. אנחנו על המפה. הוד השרון שכונת נווה נאמן.  ה       . 

קהילה ראשונה יוצאת לדרך

קהילה ראשונה, קהילת הבית שלנו בנווה נאמן מתגבשת להחלטה משותפת. נווה נאמן היא שכונה קטנה של בתים פרטיים, קהילה מלוכדת של אנשים טובים – שהבינו כי יחד נקבל הצעה כלכלית טובה מחברות ההתקנה – הצעה שתאפשר לנו לעשות טוב בעולם. קהילת השמש בנתה מיפרט ותכולת עיסקה אופטימליים ועשתה מיכרז בין חברות ההתקנה כדי לקבל הצעה טובה ביותר.  מהלך זה מהווה אמירה חברתית חשובה. אנחנו תורמים למעבר לאנרגיה מתחדשת בישראל ולהפחתה של גזי חממה בעולם.