שמחים על התעניינותך בגג סולארי

אנחנו בקהילת השמש מספקים מידע לבעלי גגות ומנגישים אפשרות להתקנה בתנאים מיוחדים עבור קהילות. 
להלן נושאים חשובים שיסייעו בתהליך ההחלטה למה זה חשוב ולמה זה כדאי. 
ניתן ללחוץ על כותרת כל נושא בתפריט הנושאים כדי לעבור אליו:

 משבר האקלים - או למה אנחנו כאן?

אחריות חברתית להתייעלות אנרגטית ושימוש באנרגיה מתחדשת – 95% אנרגיה מתחדשת בעזרת 280 אלף גגות

מהי מערכת סולארית - תהליך התקנה, מפרט ותנאי שירות

מערכת במפרט מיטבי, מחיר קהילתי לפרויקט מול כל הגורמים עד התקנה וחיבור לחברת חשמל. 

תועלת כלכלית ואפשרויות מימון

חיסכון דו חודשי בחשבון החשמל מובטח למשך 25 שנה – החזר השקעה תוך 6-9 שנים בממוצע.

תרומה לקהילה ולסביבה עם קהילת השמש

התארגנות אזרחית לכלכלה חברתית של אנרגיה מתחדשת. תורמים לעולם, מרוויחים ומחזירים לקהילה.

 מה הלאה?

דרישות הסף של מערכת החשמל והבית: 

  1. בעלות חוקית פרטית או שני שליש דיירים מוכנים להתקין מערכת סולארית 
  2. חיבור חשמל תלת פאזי
  3. חיבור חשמל חוקי  ("טופס 4")
  4.  לפחות 50 מ"ר שטח פנוי וחשוף לשמש